Impresszum

Általásnos Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi Irányelvek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. Szerződő felek

A jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Igénybe vevő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak alapján létrejövő szerződést szabályozza.

Szolgáltató:

Manooka Design Kft.

Székhely: 3300 Eger, Cecey Éva utca 59.

Telephely: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. fszt.5-6. (Manooka Kávézó)

Adószám: 24887133-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-034-591


Igénybe vevő:
az a természetes személy, aki a Szolgáltató weboldalán regisztrált és saját felhasználói fiókkal rendelkezik, vagy regisztráció nélkül rendelést ad le.

II. Regisztráció

A Felek között a szerződés elektronikus úton való megkötése az alábbi technikai lépésekkel történik:

1. Regisztráció

A honlapon lehetőség van regisztrációra, de a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A regisztrációhoz, illetve a regisztráció nélküli vásárláshoz meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat. Regisztráció esetén az adatokat a rendszer eltárolja, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie az Igénybe vevőnek. A regisztrációnál, illetve a regisztráció nélküli vásárlásnál a kötelezőként megjelölt adatok hiányos kitöltése esetén a Szolgáltató a regisztrációt nem fogadja el. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az Igénybe vevő által hibásan megadott adatokból eredő téves teljesítésért. A regisztráció során megadott személyes adatok és jelszó a „Fiókadatok”, míg a számlázási és szállítási cím módosítására bejelentkezést követően a „Címek” linkre kattintva van lehetőség.

2. Regisztráció menete

a) Az Igénybe vevő jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a keresztnevének, vezetéknevének, e-mail címének, telefonszámának és az általa választott jelszó megadásával és annak megerősítésével, továbbá jelen ÁSZF és az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Felhasználói fiókot létrehozni.
b) A regisztráció törlésére lehetőség van: a Szolgáltató az Igénybe vevő info@manooka.hu címre küldött kérésének megfelelően 3 munkanapon belül törli az adatokat.
c) A sikeres regisztráció megtörténtét követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre egy generált válaszüzenetet küld az Igénybe vevőnek. A Felhasználói fiók aktiválásához szükséges a válaszüzenetben elhelyezett link megnyitása, majd ezt követően a Felhasználói fiókba történő belépés. Az aktivált Felhasználói fiókba az Igénybe vevő a regisztráció során rögzített e-mail cím és jelszó megadásával léphet be.

III. Rendelés

1. Rendelés
a) A honlap tartalmazza a Szolgáltató által értékesíteni kívánt áruk megnevezését és vételárát.
b) A megrendelni kívánt árut az Igénybe vevő a „Rendelés” ikonra történő kattintással tudja a „kosárba” helyezni.
c) Ezt követően az Igénybe vevő köteles megadni a „Számlázási Adatokat”, illetve a „Szállítási Adatokat”. Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt, hogy kizárólag az általa előzetesen megjelölt kiszállítási területhez tartozó rendelési cím megadására van lehetőség.
d) Az Igénybe vevőnek lehetősége van ÁFA-s számla iránti igényét előre jelezni,
e) Az Igénybe vevő jogosult a rendeléséhez megjegyzést írni, mely azonban a Szolgáltatóra nézve kötelező erővel nem bír.
f) Szállítás napja. Rendelés leadására a szállítási napot megelőző nap 18:00 óráig van lehetőség.
g) Az Igénybe vevő a „Rendelés tartalma” aloldalon a megrendelés elküldését megelőzően tudja ellenőrizni, hogy az adott árut megfelelő mennyiségben tette-e a „kosárba”, itt tudja módosítani, illetve törölni a mennyiséget. A „szemetes kosár” ikonra történő kattintással az adott árut az Igénybe vevő jogosult eltávolítani. Ezen funkcióval az adatbeviteli hibák a megrendelés, mint szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően azonosíthatóak és kijavíthatóak.
h) A „Rendelés tartalma” aloldal rögzíti a kosárban található áruk együttes vételárát is.
i) A tovább gombra kattintva az Igénybe vevő az összesítő aloldalra jut, ahol a rendelését ellenőrizheti, majd a „fizetés” gomb megnyomásával azt megküldheti a Szolgáltató részére.

2. Fizetés
a) A „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással az Igénybe vevő a fizetési oldalra jut.
b) Az Igénybe vevő kizárólag online bankkártyával tud fizetni. A bankkártyás fizetés kapcsán a Megrendelő elfogadja a következő adattovábbítási nyilatkozatot:

„Tudomásul veszem, hogy a Manooka Design Kft. (székhelye: 3300 Eger, Cecey Éva u. 59.) adatkezelő által a www.manooka.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3. Megrendelés visszaigazolása
a) A Szolgáltató a nyitva tartási időben megküldött rendelést elektronikus levél útján 15 percen belül visszaigazolja. Felek között a szerződés a visszaigazoló elektronikus levél megküldésével jön létre.
b) Amennyiben a rendelés ellentmondásos adatokat tartalmaz, úgy a Szolgáltató jogosult telefonon felhívni az Igénybe vevőt, és tisztázni a Rendelés tartalmát. Ilyen esetben a telefonbeszélgetésnek megfelelően igazolja azt vissza.

IV. Szerződés teljesítése

1. Az adott Rendelés teljesítéséhez kapcsolódó szerződés határozott – a Rendelés Igénybe vevőnek történő kiszállításáig terjedő időre – jön létre.
2. Figyelembe véve, hogy a Rendelés tárgya többek között romlandó áru, vagy rövid fogyaszthatósági időtartamú áru, az Igénybe vevő a Szolgáltató Rendelést megerősítő értesítését követően nem jogosult a Rendelést törölni, attól elállni.

 

IV. Szerződés teljesítése

1. Az adott Rendelés teljesítéséhez kapcsolódó szerződés határozott – a Rendelés Igénybe vevőnek történő kiszállításáig terjedő időre – jön létre.
2. Figyelembe véve, hogy a Rendelés tárgya többek között romlandó áru, vagy rövid fogyaszthatósági időtartamú áru, az Igénybe vevő a Szolgáltató Rendelést megerősítő értesítését követően nem jogosult a Rendelést törölni, attól elállni.

 

V. Panasz

1. Rendelésre vonatkozó panasz az alábbiak szerint nyújtható be:
– elektronikus levél útján, a Szolgáltató info@manooka.hu címére küldve, vagy
– írásban, a Szolgáltató székhelyére küldve (3300 Eger, Cecey Éve utca 59.).
2. A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy személyes adatait, a panasz okát és az Igénybe vevő kérését.
3. A panaszt a Szolgáltató – amennyiben jogszabály kötelező előírása ennél rövidebb határidőt nem ír elő – a beérkezést követő 14 napon belül köteles kivizsgálni.
4. A panaszt benyújtó felet a Szolgáltató a panaszbejelentésben megadott címre, vagy a bejelentés módjától függően, postai címre megküldött levélben vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról.
5. A Rendelés részét képező termék fizikai vagy jogi hibájára vonatkozó panasz esetén, a panaszt a magyar Polgári törvénykönyv kellék- és termékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell kivizsgálni.
6. Az Igénybe vevő panasza kivizsgálása és követelése érvényesítése érdekében jogosult az illetékes Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordulni.
7. A panaszkivizsgálás és követelésérvényesítés peren kívüli eljárásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján érhetők el: www.nfh.hu.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az ÁSZF .pdf formátumban letölthető a honlapról, így azokat az Igénybe vevők tárolhatják, előhívhatják és bármikor tanulmányozhatják.
2. A Szolgáltatóval a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás magyar nyelven jön létre.
3. A Rendelésen és a megerősítésen keresztül megkötött megállapodás nem jelent írásbeli megállapodást, azt a Szolgáltató nem iktatja, így a későbbiekben nem érhető el.
4. A Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. o) pont szerinti, illetve a fogyasztókkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló előírások szerinti magatartási kódexet nem alkalmaz.
5. A Szolgáltató a jelen Szabályzatot bármikor módosíthatja.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári törvénykönyv és az Elkertv. rendelkezései az irányadóak.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Bevezetés

A Manooka Design Kft. (3300 Eger, Cecey Éva u. 59., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Manooka Design Kft. a www.manooka.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.manooka.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

A Manooka Design Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Manooka Design Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Insight Consulting Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Manooka Design Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  5. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 

2. Definíciók

2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.14.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ALAPELVEK A MANOOKA DESIGN KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Manooka Design Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Manooka Design Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.A www.manooka.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.manooka.hu portál látogatása során a Manooka Design Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

A www.manooka.hu címen elérhető portál html kódja a Manooka Design Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A www.manooka.hu a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később más weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.manooka.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.2. www.manooka.hu regisztráció, vásárlás

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, beosztás, cég weboldalának domain neve, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás:

Az www.manooka.hu oldalon a felhasználó által történt vásárlások teljesítése során a Manooka Design Kft. számlaadási kötelezettségének teljesítése érdekében a vásárlást követően az alábbi számlázási adatok: cégnév, ország, város, közterület neve, házszám, adószám kerülnek továbbításra a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett www.szamlazz.hu online számlázó rendszerbe.

Online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.. felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani.

A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.2. www.manooka.hu hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

A Manooka Design Kft. a megadott adatokat további harmadik félnek nem adja át.

4.3. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Ügyfélkapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Manooka Design Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Manooka Design Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Manooka Design Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968314) által működtetett szervereken találhatók meg.

A Manooka Design Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Manooka Design Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Manooka Design Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Manooka Design Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Manooka Design Kft.
Székhely: 3300 Eger, Cecey Éva u. 59.
Cégjegyzékszám: 10-09-034591
A bejegyző bíróság megnevezése: Heves megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 24887133-2-10
E-mail: info@manooka.hu
Telefonszám: +36-36-796-601

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110242

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Manooka Design Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Insight Consulting Kft. költségtérítést állapít meg.

A Manooka Design Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Manooka Design Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Manooka Design Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Manooka Design Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Manooka Design Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság alábbi elérhetőségein keresztül élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06.1.391.1400
Telefax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu